HP LaserJet 1200 Printer series - Vylepðení skenovaného obrazu ve správci dokumentù HP

background image

Vylepšení skenovaného obrazu ve správci
dokumentů HP

Pomocí správce dokumentů HP LaserJet lze ve skenovaných
obrazech provést následující vylepšení:

nastavení kontrastu,

vylepšení,

připojení poznámek,

otočení a překlopení,

vyrovnání,

invertace,

zaostření,

vyčištění,

převedení do stupní šedi,

oříznutí.

Poznámka

Pokyny k použití těchto funkcí obsahuje nápověda. Viz

Přístup k nápovědě

.