HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ití funkce Ulo˛it (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS)

background image

Použití funkce Uložit
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a
Mac OS)

1

Vložte předlohu užší hranou dopředu a skenovanou stranou
směrem nahoru.

2

Nastavte vymezovače média.

3

Stiskněte na skeneru tlačítko Skenovat. Pokud nebyla změněna
výchozí nastavení nebo nejste v síti, automaticky se spustí hlavní
panel HP LaserJet.

4

V hlavním adresáři HP LaserJet klepněte na Archivovat.

5

Dokument se naskenuje a výsledný obraz je uložen na pracovní
plochu.

6

Pokud je to nutné, je možné oříznout obraz nebo změnit jeho
měřítko, popřípadě přidat poznámky.

7

Vyberte kartu Složky a přetáhněte obraz do zvoleného adresáře
ze seznamu na levé straně správce dokumentů HP LaserJet.

1

2

3

background image

CZ

Získání obrazu 85