HP LaserJet 1200 Printer series - Vyu˛ití funkce elektronické poðty (Windows 98, 2000, Millennium a NT 4.0)

background image

Využití funkce elektronické pošty
(Windows 98, 2000, Millennium a NT 4.0)

1

Vložte předlohu užší hranou dopředu a skenovanou stranou
směrem nahoru.

2

Nastavte vymezovače média.

3

Stiskněte na skeneru tlačítko Skenovat. Pokud nebyla změněna
výchozí nastavení nebo nejste v síti, automaticky se spustí hlavní
panel HP LaserJet.

4

V hlavním panelu HP LaserJet klepněte na Elektronickou poštu.

5

Proběhne skenování předlohy, spustí se aplikace elektronické
pošty a naskenovaný obraz se automaticky připojí jako soubor.