HP LaserJet 1200 Printer series - Skenování do elektronické poðty

background image

Skenování do elektronické pošty

Ke skenování do elektronické pošty lze použít hlavní panel
HP LaserJet nebo správce dokumentů HP LaserJet.

Poznámka

Funkce elektronické pošty není dostupná v systému Windows 95.

background image

82 Kapitola 6 Skenování

CZ