HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ití funkce OCR (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS)

background image

Použití funkce OCR
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a
Mac OS)

1

Vložte předlohu užší hranou dopředu a skenovanou stranou
směrem nahoru.

2

Nastavte vymezovače média.

3

Stiskněte na skeneru tlačítko Skenovat. Pokud nebyla změněna
výchozí nastavení nebo nejste v síti, spustí se hlavní panel
HP LaserJet.

4

V hlavním panelu HP LaserJet klepněte na OCR.

5

Proběhne skenování předlohy a automaticky se spustí vybraná
aplikace textového procesoru. Skenovaný obraz se opticky přečte
a je připraven k úpravě.

6

Upravte dokument.

Poznámka

Pokud se ikona textového procesoru není zobrazena nebo není aktivní,
potom na počítači nemáte instalovanou aplikaci textového procesoru, nebo
software skeneru aplikaci během instalace nerozpoznal. Pokyny k vytvoření
odkazu na softwarovou aplikaci textového procesoru jsou obsaženy v
nápovědě. Viz

Přístup k nápovědě

.

1

2

3

background image

84 Kapitola 6 Skenování

CZ