HP LaserJet 1200 Printer series - Zruðení tiskové úlohy

background image

Zrušení tiskové úlohy

Tiskovou úlohu můžete zrušit v softwarové aplikaci nebo v tiskové
frontě.

Chcete-li zastavit tiskárnu ihned, vyjměte z ní zbývající papír. Jakmile
se tiskárna zastaví, použijte jednu z následujících možností.

Ovládací panel tiskárny: Chcete-li zrušit tisk, stiskněte a
uvolněte tlačítko Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.

Softwarová aplikace: Obvykle se na obrazovce krátce objeví
dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou úlohu.

Tisková fronta Windows: Pokud tisk čeká v tiskové frontě (v
paměti počítače) nebo zařazovací službě pro tisk, odstraňte úlohu
v tomto místě. V systému Windows 9x, 2000, Millennium a NT
4.0 otevřete obrazovku Tiskárna. Klepněte na Start, Nastavení
a Tiskárny. Poklepejte na ikonu HP LaserJet 1200, v
dialogovém okně zvolte tiskovou úlohu a klepněte na Stornovat.

Fronta tisku na pracovní ploše (Mac OS): poklepáním na ikonu
tiskárny v položce Finder otevřete frontu tiskárny. Zvýrazněte
tiskovou úlohu a klepněte na Koš.

Jestliže indikátor stavu po stornování tisku na ovládacím panelu
neustále bliká, počítač stále odesílá tiskovou úlohu do tiskárny. Buď
zrušte úlohu tisku z tiskové fronty, nebo vyčkejte až počítač ukončí
odesílání dat. Tiskárna se vrátí do stavu Připraveno.

background image

CZ

Seznámení s nastavením kvality tisku 77