HP LaserJet 1200 Printer series - Pøístup k funkci vodoznaku

background image

Přístup k funkci vodoznaku

1

V softwarové aplikaci otevřete vlastnosti tiskárny. Pokyny najdete v
části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2

Na kartě Efekty (Windows) nebo obrazovce Vodoznak a
překrytí
(Macintosh) zadejte typ vodoznaku, který chcete na
dokumentu vytisknout.

background image

CZ

Tisk více stran na jeden list papíru (tisk N-stran na list) 73