HP LaserJet 1200 Printer series - Tisk na obì strany papíru (ruèní oboustrannÆ tisk)

background image

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk)

Při tisku na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk), musíte nechat
projít papír přes tiskárnu dvakrát. Můžete tisknout do výstupní
přihrádky média nebo přímé dráhy média. Společnost
Hewlett-Packard doporučuje používat výstupní přihrádku u lehkého
papíru a přímou dráhu média u silného papíru nebo u médií, které se
při tisku kroutí.

Další informace naleznete u následujících témat:

Ruční oboustranný tisk pomocí výstupní přihrádky

Ruční oboustranný tisk na silný papír nebo kartón

Poznámka

Ruční oboustranný tisk je podporován pouze v systému Windows.

Poznámka

Ruční oboustranný tisk může způsobit znečištění tiskárny a snížení kvality
tisku. Při znečištění tiskárny využijte pokyny z části

Čištění tiskárny

.

background image

70 Kapitola 5 Úlohy tisku

CZ

Ruční oboustranný tisk
pomocí výstupní přihrádky

1

Zkontrolujte, zda výstupní dvířka pro
přímou dráhu média jsou uzavřena.

2

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny
najdete v části

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

. Na kartě Úpravy klepněte na

Tisk na obě strany, zaškrtněte políčko
Obracet stránky a klepněte na OK.
Vytiskněte dokument.

3

Po vytisknutí z jedné strany odstraňte
zbývající papír ze vstupní přihrádky a
dejte jej stranou, dokud neukončíte
úlohu ručního oboustranného tisku.

4

Odeberte vytisknuté stránky, otočte je
vytištěnou stranou dolů a vyrovnejte
stoh.

5

Vložte stoh zpět do vstupní přihrádky.
První strana musí být otočena čelní
stranou dolů a horní hranou směrem k
tiskárně. Vyměňte prioritní vstupní
zásobník.

Klepněte na OK (na obrazovce) a
vyčkejte, až se vytisknou druhé strany.

1

2

3

4

background image

CZ

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) 71

Ruční oboustranný tisk na
silný papír nebo kartón

U silných médií, jako jsou kartóny, použijte
přímou dráhu média.

1

Vložte médium a otevřete výstupní
dvířka pro přímou dráhu média.

2

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny
najdete v části

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

. Na kartě Úpravy klepněte

naTisk na obě strany, zaškrtněte
políčko Přímá dráha papíru a klepněte
na OK. Vytiskněte dokument.

3

Po vytisknutí z jedné strany odstraňte
zbývající papír ze vstupní přihrádky a
dejte jej stranou, dokud neukončíte
úlohu ručního oboustranného tisku.

4

Vezměte vytisknuté stránky, otočte
vytištěnou stranou dolů a před vložením
do vstupní přihrádky vyrovnejte stoh.
První strana musí být otočena čelní
stranou dolů a horní hranou směrem k
tiskárně.

Klepněte na OK (na obrazovce) a
vyčkejte, až se vytisknou druhé strany.

1

2

3

4

background image

72 Kapitola 5 Úlohy tisku

CZ