HP LaserJet 1200 Printer series - Tisk bro˛ur

background image

Tisk brožur

Brožury můžete tisknout na následující
formáty papíru: Letter, Legal, Executive
nebo A4.

1

Vložte papír a zkontrolujte, zda jsou
vstupní dvířka pro přímou dráhu média
uzavřena.

2

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny
najdete v části

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

. Na kartě Úpravy (Windows)

nebo obrazovce Uspořádání stránek
(Macintosh) vyberte Tisk na obě
strany
a v rozevírací nabídce Brožura
vyberte Letter (levá vazba) nebo
Letter (pravá vazba). Vytiskněte
brožuru.

3

Po vytisknutí z jedné strany odstraňte
zbývající papír ze vstupní přihrádky a
dejte jej stranou, dokud nebude úloha
brožury dokončena.

4

Odeberte vytisknuté stránky, otočte je
vytištěnou stranou dolů a vyrovnejte
stoh papíru.

Pokračování na následující straně.

1

2

3

4

background image

CZ

Tisk brožur 75

5

Vložte první stránky znovu do vstupní
přihrádky. První strana musí být
otočena čelní stranou dolů a horní
hranou směrem k tiskárně.

Klepněte na OK (na obrazovce) a
vyčkejte, až se vytisknou druhé strany.

6

Stránky složte a sešijte.

5

6

background image

76 Kapitola 5 Úlohy tisku

CZ