HP LaserJet 1200 Printer series - 5 Úlohy tisku

background image

Úlohy tisku

Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech:

Tisk s ručním podáváním

Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk)

Tisk vodoznaků

Tisk více stran na jeden list papíru (tisk N-stran na list)

Tisk brožur

Zrušení tiskové úlohy

Seznámení s nastavením kvality tisku

Použití režimu EconoMode (úspora toneru)

background image

68 Kapitola 5 Úlohy tisku

CZ