HP LaserJet 1200 Printer series - Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón

background image

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón

HP LaserJet 1200 Series může tisknout na média vlastního formátu
nebo kartón o rozměrech v rozmezí 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
V závislosti na typu média můžete tisknout až 10 listů z prioritního
vstupního zásobníku. Při tisku více listů použijte hlavní vstupní
zásobník.

POZOR

Před vložením listů zkontrolujte, zda nejsou slepené.

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón

1

Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2

Vložte média krátkou hranou dopředu a stranou, na kterou
se má tisknout, směrem nahoru. Nastavte boční a zadní
vymezovače média tak, aby šířka odpovídala používanému médiu.

3

V nastaveních tiskárny vyberte správný formát. (Softwarová
nastavení mohou vlastnosti tiskárny potlačit.)

4

Přejděte k optimalizační funkci z karty Papír v ovladači tiskárny
nebo prostřednictvím Konfigurace zařízení HP LasetJet. Potom
vyberte Optimalizovat pro: a v rozevírací nabídce zvolte kartón.

5

Dokument vytiskněte.

background image

66 Kapitola 4 Média

CZ

background image

CZ

67

5