HP LaserJet 1200 Printer series - Tisk na fólie a ðtítky

background image

Tisk na fólie a štítky

1

Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2

Vložte jeden list papíru do prioritního vstupního zásobníku nebo
vložte více listů do hlavního vstupního zásobníku. Horní hrana
musí natočena dopředu a strana, na kterou se má tisknout (hrubá
strana), je otočena směrem nahoru.

3

Nastavte vymezovače média.

4

Přejděte k optimalizační funkci z karty Papír v ovladači tiskárny
nebo prostřednictvím Konfigurace zařízení HP LasetJet. Potom
vyberte Optimalizovat pro: a v rozevírací nabídce zvolte fólii nebo
štítky.

5

Vytiskněte dokument. Média v zadní části tiskárny odnímejte v
průběhu tisku, aby se zabránilo jejich slepení. Vytisknuté stránky
položte na rovný povrch.

background image

62 Kapitola 4 Média

CZ