HP LaserJet 1200 Printer series - Optimalizace kvality tisku u rùznÆch typù médií

background image

Optimalizace kvality tisku u různých typů médií

Nastavení typu média reguluje teplotu fixační jednotky tiskárny. Pro
optimalizaci kvality tisku lze nastavení změnit podle používaného
média. Následují typy médií, které lze optimalizovat:

Obyčejný papír

Dokumentový papír

Kartón

Obálka

Silný papír

Štítky

Hrubý papír

Tenký papír

Fólie

Funkce optimalizace je přístupná na kartě Papír v ovládači tiskárny
nebo prostřednictvím Konfigurace zařízení HP LaserJet.

Rychlosti tisku na speciální média jsou automaticky sníženy.

background image

CZ

Tisk na fólie a štítky 61

Tisk na fólie a štítky

Používejte pouze fólie a štítky doporučené pro laserové tiskárny, jako
jsou například fólie HP a štítky HP LaserJet. Další informace najdete v
části

Technické údaje médií tiskárny

.

POZOR

Zkontrolujte, zda nejsou média ohnuta a zkroucena, zda nemají natržené
hrany nebo zda nechybí nějaké štítky.