HP LaserJet 1200 Printer series - Systémy Windows

background image

Systémy Windows

Tiskové servery HP JetDirect podporují konfiguraci IP ze serveru
Windows NT nebo 2000 DHCP. Tato část popisuje nastavení fondu
nebo "oboru” adres IP, které může server Windows přiřadit nebo
zapůjčit jakémukoliv žadateli. Pokud je konfigurován pro provoz
BOOTP/DHCP (výchozí nastavení od výrobce), tiskový server
HP JetDirect vytvoří požadavek na konfiguraci IP při zapnutí tiskového
serveru.

Poznámka

Tyto informace slouží pouze jako přehled. Viz informace dodané se
softwarem DHCP, kde naleznete specifické informace, nebo využijte služeb
doplňkové podpory.

Poznámka

Aby se zabránilo problémům vznikajících změnou adres IP, společnost
Hewlett-Packard doporučuje, abyste k adresám IP přiřadili nekonečnou
dobou zapůjčení nebo vyhradili adresy IP všem vašim tiskárnám.