HP LaserJet 1200 Printer series - Server Windows 2000

background image

Server Windows 2000

Pro nastavení oboru DHCP na serveru Windows 2000 proveďte
následující kroky:

1

Pro spuštění nástroje správce Windows 2000 DHCP klepněte na
Start, Nastavení a Ovládací panely. Otevřete složku Nástroje
pro správu
a spusťte nástroj DHCP.

2

V okně DHCP ve stromu DHCP vyhledejte a vyberte server
Windows 2000. Pokud váš server není v seznamu uveden,
vyberte DHCP, klepněte na nabídku Akce, a server se připojí.

3

Po volbě vašeho serveru ve stromě DHCP klepněte na nabídku
Action (Akce) a zvolte New Scope (Nový obor). Spustí se
průvodce Add New Scope (Přidat nový obor).

4

V průvodci Add New Scope klepněte na Next (Další).

background image

56 Kapitola 3 Seznámení s tiskovým serverem

CZ

5

Napište název a popis tohoto oboru a klepněte na Next.

6

Napište rozsah adres IP pro tento obor (počáteční a koncová
adresa IP). Rovněž napište masku podsítě a klepněte na Next.

Poznámka

Pokud používáte podsítě, maska podsítě definuje, která část adresy IP
specifikuje podsíť a která část specifikuje zařízení klienta.

7

Pokud je to možné, napište rozsah adres IP v rámci oboru, který
chcete u serveru vyloučit, a klepněte na Next.

8

Napište dobu trvání zapůjčení adresy IP u vašich klientů DHCP a
klepněte na Next. Společnost Hewlett-Packard doporučuje
přiřadit vyhrazenou adresu IP všem vašim tiskárnám. Toto lze
provést po nastavení oboru.

9

Při pozdější konfiguraci možností DHCP v tomto oboru zvolte No a
klepněte na Next. Chcete-li možnosti DHCP konfigurovat hned,
vyberte Yes a klepněte na Next (Další).

a

Pokud je to nutné, napište adresu IP směrovače (nebo
výchozí brány), kterou budou klienti používat, a klepněte na
Next.

b

Je-li třeba, napište název domény a serverů DNS u klientů a
klepněte na Next.

c

Je-li třeba, specifikujte názvy serverů WINS a adresy IP a
klepněte na Next.

d

Pro aktivaci možností DHCP nyní zvolte Yes a klepněte na
Next.

10 Obor DHCP byl na tomto serveru úspěšně nastaven. Chcete-li

průvodce ukončit, klepněte na Dokončit.

11 Chcete-li nakonfigurovat vaši tiskárnu s vyhrazenou IP adresu v

rámci oboru DHCP, proveďte následující kroky:

a

Ve stromu DHCP otevřete složku vašeho oboru a zvolte
Reservations (Rezervace).

b

Klepněte na nabídku Action (Akce) a zvolte New
Reservation
(Nová rezervace).

c

Do každého pole napište odpovídající informace včetně
adresy IP vyhrazené pro vaši tiskárnu.

Poznámka

Adresa MAC připojené tiskárny HP JetDirect je k dispozici na
konfigurační stránce HP JetDirect.

background image

CZ

Systémy UNIX 57

d

Pod Supported types (Podporované typy) zvolte DHCP only
(Pouze DHCP) a klepněte na Add (Přidat).

Poznámka

Volba Both (Oba) nebo BOOTP only (Pouze BOOTP)
nakonfiguruje BOOTP z důvodu sekvence, ve které tiskové
servery HP JetDirect zahájí požadavky konfiguračního
protokolu.

e

Specifikujte jiného vyhrazeného klienta nebo klepněte na
Close (Zavřít). Přidaní rezervovaní klienti se zobrazí ve složce
Reservations v rámci tohoto oboru.

12 Ukončete nástroj správce DHCP.