HP LaserJet 1200 Printer series - Aktivace a deaktivace DHCP

background image

Aktivace a deaktivace DHCP

Pokud tiskový server HP JetDirect nechcete nakonfigurovat přes
DHCP, konfiguraci DHCP je třeba deaktivovat.Pro aktivaci a deaktivaci
DHCP můžete použít jednu z následujících metod:

Pokud k deaktivaci BOOTP použijete ovládací panel tiskárny na
tiskovém serveru HP JetDirect, DHCP se deaktivuje.

Pro aktivaci a deaktivaci DHCP můžete rovněž použít Telnet na
tiskovém serveru HP JetDirect. Pokud k deaktivaci konfigurace
DHCP použijete Telnet, tiskový server uvolní automaticky veškeré
názvy a adresy IP spojené se serverem DHCP a provede novou
inicializaci protokolu TCP/IP tiskového serveru. V tomto okamžiku
tiskový server již není nakonfigurován a začíná odesílat požadavky
BOOTP a RARP k získání nových informací o konfiguraci (netýkají
se DHCP).

Pro úpravu parametrů TCP/IP můžete rovněž použít HP Web
JetAdmin.

background image

58 Kapitola 3 Seznámení s tiskovým serverem

CZ

Pokud k deaktivaci DHCP při použití Telnet zadáváte adresu IP ručně,
tiskový server uvolní adresu IP z DHCP, ale konfigurační požadavky
BOOTP a RARP neodesílá. Místo toho tiskový server použije
informace o konfiguraci, které jste poskytli vy. Proto pokud zadáváte
adresu IP, ručně nastavte všechny konfigurační parametry, jako
například masku podsítě, výchozí bránu a časovou prodlevu.

Poznámka

Pokud měníte stav konfigurace DHCP z neaktivní na aktivní, tiskový server
předpokládá, že konfigurační informace získá ze serveru DHCP. To
znamená, že po dokončení relace Telnet protokol TCP/IP tiskového serveru
se znovu inicializuje a všechny konfigurační informace budou vymazány.
Tiskový server se potom pokusí získat nové konfigurační informace, a to
odesláním požadavků DHCP v síti na server DHCP.