HP LaserJet 1200 Printer series - Pøedpoklady

background image

Předpoklady

Počítače s instalovaným protokolem TCP/IP mohou zabudovaný
server WWW používat k monitorování a konfiguraci tiskáren
zapojených v síti pomocí tiskového serveru HP JetDirect. Pro
nastavení použijte instalační program na CD-ROM tiskárny.

Před použitím zabudovaného serveru WWW je třeba nastavit adresu IP
pro tiskový server HP JetDirect. Pro konfiguraci adresy IP použijte
instalační program na CD-ROM tiskárny.

Chcete-li, použijte protokol BootP nebo DHCP, které adresu IP
automaticky nakonfigurují přes síť po každém zapnutí tiskového
serveru.

background image

CZ

Spuštění zabudovaného serveru WWW 47