HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ití zabudovaného serveru WWW

background image

Použití zabudovaného serveru WWW

Každý tiskový server HP JetDirect 175X obsahuje zabudovaný server
WWW, ke kterému lze přístup získat prostřednictvím kompatibilního
prohlížeče WWW na intranetu. Zabudovaný server WWW zajišťuje
přístup na stránky konfigurace a správy tiskového serveru a
připojených tiskáren. Síťové stránky umožňují přístup k informacím o
stavu a konfiguraci tiskového serveru HP JetDirect 175X.

Zabudovaný server WWW lze použít k provádění následujících úloh:

Monitorování stavu tiskárny a tiskového serveru.

Provedení změn konfigurace tiskového serveru pro jeho
přizpůsobení síti.

Připojení na stránky WWW HP.

Skenování obrázků přes síť bez softwaru HP LaserJet 1220.