HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ití síˇovÆch protokolù

background image

Použití síťových protokolů

HP JetDirect 175X podporuje následující protokoly:

protokol TCP/IP

protokol IPX/SPX

AppleTalk

Poznámka

Protokol IPX/SPX není podporován v sítích Novell. Tiskový server
HP JetDirect musí být nakonfigurován pro přímé propojení typu peer-to-peer
z počítače do zařízení, ne přes server Novell. Tento způsob se někdy nazývá
přímým režimem IPX.

Pokud nastavujete tisk klient-sever v síti Microsoft Windows 95, 98,
NT nebo 2000, pro konfiguraci tiskového serveru Windows 95, 98,
NT nebo 2000 lze použít instalační software a tiskárnu lze sdílet
klientskými počítači.

Pokud nastavujete tisk typu peer-to-peer v síti Microsoft Windows 95,
98, NT nebo 2000, pro konfiguraci každého klienta, aby tisk prováděl
přímo na tiskárnu, lze použít instalační software.

background image

CZ

Identifikace komponent tiskového serveru 43