HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ití DHCP

background image

Použití DHCP

Protokol DHCP, který je definován pomocí RFC (Požadavek na
poznámky) 2131 a 2132, je jedním z několika mechanismů
automatické konfigurace používaných tiskovým serverem
HP JetDirect. Máte-li v síti server DHCP, tiskový server HP JetDirect
získá automaticky adresu IP z tohoto serveru a její název zaregistruje u
libovolné služby dynamických názvů, která je v souladu s RFC 1001 a
1002 za předpokladu, že jste specifikovali adresu IP serveru WINS.

Poznámka

Pokud tiskový server HP JetDirect neobdrží konfiguraci IP během dvou minut,
bude automaticky přiřazena výchozí adresa IP: 192.0.0.192. Doporučujeme
změnit tuto adresu tak, aby odpovídala schématu adres vaší sítě. Tuto adresu
lze použít k prvotnímu přístupu na tiskový server, potom ji ale změňte na
vhodnější adresu. K dočasnému používání výchozí adresy IP nastavte na
počítači adresu IP ve stejné podsíti nebo vytvořte k ní trasu IP. Tuto adresu
lze použít k prvotnímu přístupu na tiskový server, potom ji ale změňte na
vhodnější adresu. K dočasnému používání výchozí adresy IP nastavte na
počítači adresu IP ve stejné podsíti nebo vytvořte k ní trasu IP. Na serveru
musí být dostupné služby DHCP. Informace o instalace a aktivaci služeb
DHCP naleznete v dokumentaci k systému nebo nápovědě.

Poznámka

Pokud jsou tiskový server HP JetDirect a server BOOTP/DHCP umístěné na
různých podsítích, může dojít k selhání konfigurace IP havarovat v případě,
že směrovač nepodporuje BOOTP Relay umožňující přenos požadavků
BOOTP mezi podsítěmi.