HP LaserJet 1200 Printer series - Konfigurace serveru BOOTP

background image

Konfigurace serveru BOOTP

Poznámka

Společnost Hewlett-Packard doporučuje, aby server BOOTP byl umístěn na
stejné podsíti jako tiskárny, pro které pracuje. Pro přesměrování paketů
odesílaných protokolem BOOTP pomocí směrovačů, je třeba, aby tyto
směrovače byly příslušným způsobem nakonfigurované.

Poznámka

Pokud tiskový server HP JetDirect nepřijme konfiguraci IP během dvou minut,
bude automaticky přiřazena výchozí adresa IP: 192.0.0.192. Doporučujeme
změnit tuto adresu tak, aby odpovídala schématu adres vaší sítě. Tuto adresu
lze použít k prvotnímu přístupu na tiskový server, potom ji ale změňte na
vhodnější adresu. K dočasnému používání výchozí adresy IP nastavte na
počítači adresu IP ve stejné podsíti nebo vytvořte k ní trasu IP.

Aby tiskový server HP JetDirect mohl získat konfigurační data přes síť,
servery BOOTP je třeba nastavit pomocí příslušných konfiguračních
souborů. Tiskový server používá protokol BOOTP k získání položek v
souboru

/etc/bootptab na serveru BOOTP.

Při zapnutí tiskový server HP JetDirect odešle požadavek BOOTP,
který obsahuje vlastní hardwarovou adresu. Daemon serveru BOOTP
hledá v souboru

/etc/bootptab odpovídající adresu MAC. Pokud

je úspěšný, odešle na tiskový server HP JetDirect odpovídající
konfigurační data jako odpověď BOOTP. Konfigurační data v souboru
/etc/bootptab musí být zadána správně. Viz

Položky souboru

Bootptab

, kde je uveden popis položek.

POZOR

Názvy komunit (hesla) pro vaši tiskárnu bezpečné nejsou. Pokud určíte název
komunity vaší tiskárny, zvolte název, který se liší od hesel používaných pro
jiné systémy v síti.

background image

50 Kapitola 3 Seznámení s tiskovým serverem

CZ