HP LaserJet 1200 Printer series - Pøemístìní na jinou síˇ

background image

Přemístění na jinou síť

Pokud tiskový server HP JetDirect konfigurovaný s adresou IP
přemístíte do nové sítě, zkontrolujte, zda adresa IP není v konfliktu s
adresou IP v nové síti. Adresu tiskového serveru lze změnit tak, aby ji
bylo možné používat v nové síti, nebo adresu IP můžete vymazat a
nakonfigurovat jinou adresu IP po instalaci tiskového serveru v nové
síti. Proveďte studený restart tiskového serveru (pro pokyny viz

Poradce při potížích tiskového serveru

).

Pokud je aktuální server BOOTP nedosažitelný, možná bude třeba
vyhledat jiný server BOOTP a tiskárnu nakonfigurovat pro tento server.

Pokud ke konfiguraci serveru používáte BOOTP nebo DHCP, upravte
odpovídající systémové soubory podle aktualizovaných nastavení.
Pokud adresu IP nastavujete ručně, podle popisu uvedeného v této
kapitole proveďte novou konfiguraci parametrů IP.

Při konfiguraci nebo úpravě tiskárny postupujte podle pokynů na
domovské stránce. Pokyny obsahují popis konfigurace a nastavení
tiskárny pro tisk.

Poznámka

Doménu serveru můžete nahradit adresou TCP/IP.

background image

CZ

59

4