HP LaserJet 1200 Printer series - Instalace hardwaru HPJetDirect 175X

background image

Instalace hardwaru
HP JetDirect 175X

1

Pro připojení serveru 175X k síti
použijte síťový kabel.

2

Pro připojení serveru 175X k tiskárně
použijte kabel USB.

3

Připojte napájecí modul k tiskovému
serveru.

4

Zasuňte napájecí šňůru modulu do
síťové zástrčky.

5

Indikátory LED 10 a 100 musí svítit
zeleně, což označuje připojení sítě.
Indikátor LED napájení a stavu musí
blikat. Do 15 sekund se barva
indikátorů LED napájení a stavu musí
změnit na nepřerušovanou zelenou.

6

Pro vytisknutí konfigurační stránky a
ověření připojení tiskárny stiskněte
testovací tlačítko.

7

Pro fyzické uchycení tiskového serveru
k zadní straně tiskárny nebo na jiné
vhodné místo použijte volitelnou svorku.

1

2

3

6

5

7

background image

CZ

Instalace a konfigurace síťového softwaru 45