HP LaserJet 1200 Printer series - Instalace tiskárny a serveru

background image

Instalace tiskárny a serveru

1

Ukončete všechny spuštěné aplikace.

2

Vložte CD-ROM do jednotky CD-ROM. Po otevření úvodní
obrazovky postupujte podle pokynů na obrazovce. Při dotazu na
způsob připojení tiskárny vyberte Connected to the network
(Připojen k síti) a klepněte na Další.

Poznámka

Pokud se úvodní obrazovka nezobrazí, klepněte na Start a Spustit. Napište
x:setup (kde x bude písmeno jednotky CD-ROM) a klepněte na OK. Pokud
se úvodní obrazovka v systému Macintosh nezobrazí, poklepejte na pracovní
ploše na ikonu CD a na HP All-In-One Installer (Instalační program zařízení
HP All-In-One).

3

Téměř na konci instalace se otevře obrazovka s dotazem, zda
chcete vytisknout zkušební stránku. Klepněte na Ano.

background image

46 Kapitola 3 Seznámení s tiskovým serverem

CZ

Poznámka

Pokud tiskový server zakoupíte samostatně, instalaci softwaru tiskového
serveru je třeba provést pomocí softwaru na CD-ROM dodaném s tiskárnou.
Znovu nainstalujte software tiskárny, aby byla zajištěna funkčnost všech
vlastností tisku, kopírování a skenování.

Pokud síť používá protokol TCP/IP, pro úpravu konfigurace tiskového
serveru pro síťové prostředí lze použít další nástroje.