HP LaserJet 1200 Printer series - Instalace softwaru v síti

background image

Instalace softwaru v síti

Instalační program na CD-ROM vás provede základní konfigurací
tiskového serveru a tiskárny.

Poznámka

Pokud tiskový server zakoupíte samostatně, instalaci tiskového serveru je
třeba provést pomocí softwaru na CD-ROM dodaném s tiskárnou.
Nepoužívejte CD-ROM HP JetDirect dodaný s tiskovým serverem. Pokud jste
tiskárnu již nainstalovali volbou "Direct Connect” (Přímé připojení),
odinstalujte software tiskárny a znovu jej spusťte volbou "Connected to the
network” (připojen k síti), čímž se zajistí, že všechny funkce tisku, kopírování
a skenování budou pracovat správně.