HP LaserJet 1200 Printer series - Instalace a konfigurace síˇového softwaru

background image

Instalace a konfigurace síťového softwaru

Instalační program na CD-ROM tiskárny nabízí nejsnadnější a
nejrychlejší způsob nastavení tiskového serveru společně s tiskárnou.

CD-ROM obsahuje software, dokumentaci, registraci tiskového
serveru a tiskárny. Pomocí těchto informací můžete provést následující
úlohy:

Provést rychlou instalaci softwaru tiskového serveru.

Prohlížet dokumentaci tiskového serveru.

Zaregistrovat tiskový server přes Internet.

Informace o doplňkovém příslušenství naleznete v příslušných částech
této kapitoly.