HP LaserJet 1200 Printer series - 3 Seznámení s tiskovÆm serverem

background image

Seznámení s tiskovým
serverem

Tato kapitola poskytuje informace o následujících tématech:

Funkce a výhody tiskového serveru

Použití síťových protokolů

Identifikace komponent tiskového serveru

Instalace tiskového serveru

Instalace a konfigurace síťového softwaru

Použití zabudovaného serveru WWW

Spuštění zabudovaného serveru WWW

Použití HP Web JetAdmin

Další nástroje konfigurace a správy

Použití BOOTP

Použití DHCP

Systémy UNIX

Poznámka

Viz

Příručka pro zahájení práce s HP LaserJet, která je dodávána s

tiskárnou.

background image

42 Kapitola 3 Seznámení s tiskovým serverem

CZ