HP LaserJet 1200 Printer series - Vlo˛ení pøedloh do kopírky a skeneru

background image

Vložení předloh do kopírky a skeneru

Vložení předloh do kopírky a skeneru

1

Vložte předlohu stranou pro skenování směrem nahoru. Pokud se
používá přímá dráha média, navštívenky vložte delší stranou
dopředu.Více informací naleznete v části

Bezpečnostní zásady

pro kopírování a skenování

.

2

Nastavte vymezovače média.

3

Stiskněte tlačítko Skenovat na skeneru nebo stiskněte tlačítko
Kopírovat pro rychlé kopírování.

Poznámka

Při přidávání nových předloh vždy odstraňte předchozí předlohy z vstupního
zásobníku a stoh vyrovnejte.

POZOR

Malé předlohy mohou uvíznout, pokud nejsou správně vloženy.

Poznámka

Při provádění úprav textu (OCR) je třeba předlohu vložit s textem umístěným
vodorovně a vzhůru nohama. Více informací naleznete v části

Úprava

skenovaného textu (OCR)

.

background image

CZ

Seznámení se softwarem 35