HP LaserJet 1200 Printer series - Vstupní zásobník média, vymezovaèe a vÆstupní pøihrádka

background image

Vstupní zásobník média, vymezovače a
výstupní přihrádka

Vstupní zásobník média (1) je umístěn na přední horní části skeneru.
Vymezovače (2) umístěné na vstupním zásobníku média zajišťují
správné podání média do skeneru a zabraňují podání média našikmo
(pokřivený obraz). Výstupní přihrádka (3) se nachází pod vstupním
zásobníkem média.

POZOR

Pokud není médium zavedeno správně, může dojít k jeho uvíznutí a k
poškození skenované nebo kopírované předlohy. Další informace naleznete
v části

Vložení předloh do kopírky a skeneru

.