HP LaserJet 1200 Printer series - Ovládací panel kopírky a skeneru

background image

Ovládací panel kopírky a skeneru

Ovládací panel kopírky a skeneru obsahuje dvě tlačítka.

Kopírovat: Pro použití funkce Rychlé kopírování, i když je počítač
vypnutý, stiskněte tlačítko Kopírovat.

Skenovat: Pro spuštění hlavního panelu HP LaserJet stiskněte
tlačítko Skenovat. Je-li hlavní panel HP LaserJet správně
nakonfigurovaný, můžete provádět následující úlohy:

• skenování do elektronické pošty,

• elektronické ukládání dokumentů,

• úprava textu (OCR),

• zhotovení více kopií, které jste si upravili.

Poznámka

Pro zrušení skenování nebo kopírování současně stiskněte obě tlačítka na
ovládacím panelu.

Kopírovat

Skenovat

background image

CZ

Určení komponent kopírky a skeneru 31