HP LaserJet 1200 Printer series - Dvíøka kopírky a skeneru

background image

Dvířka kopírky a skeneru

Dvířka kopírky a skeneru jsou umístěna v horní části kopírky a skeneru.
Při odstraňování uvíznutého papíru je třeba otevřít dvířka kopírky a
skeneru nebo kopírku a skener vyčistit. K uvolnění západky a otevření
dvířek stiskněte tlačítko umístěné na pravé straně, jemně uchopte
dvířka a vyklopením je otevřete. Dvířka zavřete tak, že je sklopíte dolů
do pozice, kdy zapadnou.

1

2

3

background image

32 Kapitola 2 Seznámení s kopírkou a skenerem

CZ