HP LaserJet 1200 Printer series - Urèení komponent kopírky a skeneru

background image

Určení komponent kopírky a skeneru

Poznámka

Další informace o vyjmutí kopírky a skeneru z tiskárny najdete v části

Odebrání kopírky a skeneru

.

1. Vymezovače vstupního zásobníku

medií

2. Dvířka kopírky a skeneru
3. Dvířka pro přímou dráhu média
4. Tlačítko pro otevření dvířek
5. Prodloužení pro delší médium
6. Výstupní přihrádka
7. Ovládací panel kopírky a skeneru
8. Vstupní zásobník media

1

2

3

4

5

7

8

6

background image

30 Kapitola 2 Seznámení s kopírkou a skenerem

CZ