HP LaserJet 1200 Printer series - Správce dokumentù HP LaserJet (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS)

background image

Správce dokumentů HP LaserJet
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a
Mac OS)

Poznámka

Správce dokumentů HP LaserJet není pod Windows 95 k dispozici.

Správce dokumentů HP LaserJet (Windows) a HP WorkPlace
(Macintosh) je plnohodnotná aplikace na ploše se schopnostmi
skenování a kopírování HP LaserJet 1220. Ve Správci dokumentů
HP LaserJet lze mimo jiné provádět následující úlohy:

kopírovat,

skenovat obrázky (nebo získat obraz ze zařízení, které je
kompatibilní s rozhraním TWAIN),

ukládat a spravovat obrázky a všechny vaše dokumenty,

odesílat naskenované obrázky a dokumenty na fax (na vašem
počítači musí být instalována softwarová aplikace faxu)

odesílat naskenované obrázky do elektronické pošty (na počítači
musí být instalována softwarová aplikace elektronické pošty),

používat OCR k odeslání naskenovaného textu do aplikace
textového procesoru pro další úpravy,

zdokonalovat obraz,

přidávat poznámky.

background image

CZ

Seznámení se softwarem 37

Poznámka

Do Správce dokumentů HP LaserJet lze tisknout (elektronicky) z každé
softwarové aplikace. Tuto funkci lze používat pro přístup k libovolné funkci ve
Správci dokumentů HP LaserJet z dokumentů, které byly vytvořeny v
oblíbené aplikaci DTP nebo textovém procesoru. Tím ušetříte čas, kdy je
třeba papírovou kopii nejprve vytisknout a potom naskenovat. Další informace
o Správci dokumentů HP LaserJet obsahuje nápověda. Viz

Přístup k

nápovědě

.

Přístup ke Správci dokumentů HP LaserJet (Windows)

1

V hlavním panelu Windows klepněte na Start.

2

Klepněte na Programy.

3

Klepněte na HP LaserJet řady 1220.

4

Klepněte na Správce dokumentů HP LaserJet.

Přístup na HP Workplace (Mac OS)

1

Zobrazte pracovní plochu.

2

Na pracovní ploše poklepejte na ikonu HP Workplace
(Pracoviště HP).