HP LaserJet 1200 Printer series - Panel nástrojù na hlavním panelu HP LaserJet (Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0)

background image

Panel nástrojů na hlavním panelu HP LaserJet
(Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0)

Panel nástrojů na hlavním panelu HP LaserJet lze použít k provedení
následujících úloh:

přístup k této uživatelské příručce,

přístup k prohlídce produktů,

přístup k nápovědě,

přístup na stránky WWW HP, kde lze získat další informace.

Přístup k panelu nástrojů na hlavním panelu
HP LaserJet

1

Na hlavním panelu HP LaserJet klepněte na Panel nástrojů.

2

Pro přístup k příslušnému zdroji nápovědy klepněte na jeden z
odkazů.