HP LaserJet 1200 Printer series - Kopírka HP LaserJet (rozðíøené kopírování)

background image

Kopírka HP LaserJet (rozšířené kopírování)

Kopírku HP LaserJet lze používat, pokud potřebujete všechny funkce
potřebné pro kopírování nebo pokud se předloha od nejčastěji
používaného typu kopírování značně liší. Rozšířené kopírování lze také
používat při tisku barevných kopií nebo tisku kopií na jiné tiskárně.
Kopírku HP LaserJet můžete používat jako osobní kopírku.

Viz

Využití kopírky HP LaserJet

, kde naleznete pokyny k získání

přístupu ke kopírce HP LaserJet a jejím použití.

background image

38 Kapitola 2 Seznámení s kopírkou a skenerem

CZ