HP LaserJet 1200 Printer series - Konfigurace zaøízení HP LaserJet

background image

Konfigurace zařízení HP LaserJet

Úprava nastavení ze softwaru často představuje nejsnadnější metodu.
Pro přístup k výchozím nastavením postupujte podle následujících
kroků:

Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0

1

Klepněte na Start.

2

Klepněte na Programy.

3

Klepněte na HP LaserJet řady 1220.

4

Klepněte na Nástroje.

5

Klepněte na Konfigurace zařízení HP LaserJet.

background image

CZ

Seznámení se softwarem 39

Mac OS

1

Na pracovní ploše poklepejte na zástupce hlavního panelu
HP LaserJet
.

2

Klepněte na Nástroje.

3

Klepněte na Device Configuration.

POZOR

Pokud se provádí změna nastavení v prostředí sítě, nastavení se změní pro
všechny uživatele.

Vytisknutím konfigurační stránky lze zjistit nastavení aktuálně
vybraných produktů. Viz

Tisk konfigurační stránky

.

Další pokyny k nastavení produktů ze softwaru naleznete v nápovědě k
příslušnému softwaru.