HP LaserJet 1200 Printer series - Hlavní panel HP LaserJet (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS)

background image

Hlavní panel HP LaserJet
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a
Mac OS)

Poznámka

Hlavní panel HP LaserJet není pod Windows 95 k dispozici.

Hlavní panel HP LaserJet je rychlá a praktická paleta nástrojů na
ploše, kterou lze použít k provedení řady rutinních kancelářských úloh
včetně následujících:

kopírování,

ukládání a správa skenovaného textu a obrazů,

skenování do elektronické pošty,

úprava skenovaného textu (OCR).

Přístup k hlavnímu panelu HP LaserJet (Windows)

1

Na hlavním panelu Windows klepněte na Start.

2

Klepněte na Programy.

3

Klepněte na HP LaserJet řady 1220.

4

Klepněte na Hlavní panel HP LaserJet.

5

Na hlavním panelu Windows se objeví ikona HP. Pro otevření
hlavního panelu HP LaserJet na obrazovce počítače klepněte na
ikonu HP.

Přístup k hlavnímu panelu HP LaserJet (Mac OS)

1

Na pracovní ploše poklepejte na ikonu hlavního panelu
HP LaserJet.