HP LaserJet 1200 Printer series - Bezpeènostní zásady pro kopírování a skenování

background image

Bezpečnostní zásady pro kopírování a skenování

Do kopírky a skeneru nelze vkládat nic, co by mohlo způsobit
poškození nebo uvíznutí podávacího mechanismu. Pro maximální
snížení možnosti uvíznutí nebo poškození podávacího mechanismu
dodržujte následující bezpečnostní zásady:

Odstraňte všechny samolepky.

Odstraňte svorky a papírové spony.

Ohnutou a zvlněnou předlohu před skenováním narovnejte.

Předlohy nestandardních formátů podávejte postupně.

Neskenujte nebo nekopírujte předlohy, na kterých je lepidlo,
nezaschlá korekční kapalina nebo mokrý inkoust.

Neskenujte nebo nekopírujte papíry pogumované ze spodní
strany, pogumované štítky a předlohy.

Neskenujte nebo nekopírujte předlohy, které jsou natržené,
perforované nebo jakýmkoli způsobem poškozené, protože by
mohlo dojít k uvíznutí.

Neskenujte předlohy, které jsou větší nebo menší než doporučený
formát. Více informací naleznete v části

Doporučené formáty a

typy médií

.

Poznámka

U malých nebo citlivých předloh, jako je novinový papír, musí být použita
podložka zabraňující uvíznutí. K podložení můžete použít kousek papíru a
průhledné fólie, přední hrany slepte páskou dohromady a předlohu vložte
mezi listy.

Poznámka

U vizitek a podobných médií menších než 76,2 x 127 mm (3 x 5 palce) se
musí použít výstup s přímou dráhou média. Pro podání těchto médií lze rovněž
použít podložku. Podložka s předlohami s vkládá do výstupní přihrádky přímé
dráhy média.

Poznámka

K dosažení dobrých výsledků je důležité pro úlohu použít správné rozlišení a
nastavení barvy.Více informací naleznete v části

Rozlišení skeneru a barvy

.

background image

34 Kapitola 2 Seznámení s kopírkou a skenerem

CZ