HP LaserJet 1200 Printer series - Pokyny pro opìtovné zabalení tiskárny

background image

Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny

Balíte-li znovu tiskárnu, postupujte podle následujících pokynů:

Je-li to možné, přiložte vzorky tisku a pět až deset listů papíru
nebo jiného média, které se nevytisklo správně.

Odeberte a uložte moduly paměti DIMM instalované v tiskárně.
Pokyny naleznete v části

Odstranění paměti DIMM

.

POZOR

Statická elektřina může paměti DIMM poškodit. Když manipulujete s paměťmi
DIMM, noste na zápěstí uzemněný náramek nebo se často dotýkejte povrchu
antistatického balení pamětí DIMM, než se dotknete holého kovu v tiskárně.

Odeberte skener. Pokyny naleznete v části

Odebrání kopírky a

skeneru

.

Odeberte a uložte všechny kabely, zásobníky a volitelné
příslušenství instalované v tiskárně.

Odeberte a uložte tonerovou kazetu.

POZOR

Poškození tonerové kazety zabráníte uložením tonerové kazety do původního
balení, nebo ji uložte tak, aby nebyla vystavena světlu.

Je-li to možné, použijte původní přepravní obal a balicí materiál.
Poškození během přepravy vyplývající z nedostatečného
zabalení je vaší zodpovědností
. Pokud k tiskárně původní balicí
materiály již nemáte, obraťte se na místní poštu, kde získáte
informace o zabalení tiskárny.

Přibalte vyplněnou kopii formuláře servisních informací. Viz

Formulář servisních informací

.

Společnost Hewlett-Packard doporučuje, abyste pro dopravu
zařízení pojistili.

background image

186 Kapitola 12 Servis a podpora

CZ