HP LaserJet 1200 Printer series - Sekvence indikátorù tiskového serveru

background image

Sekvence indikátorů tiskového serveru

Sekvence indikátorů LED

Indikátory
LED

Ćinnost

Význam

Stav

Vypnuto

Tiskový server není připojen ke zdroji energie.

Pomalé blikání (zelená)

V průběhu autotestu došlo k chybě. Server je zřejmě
vadný. Spojte se se společností HP.

Pomalé blikání (oranžová) V průběhu autotestu došlo k chybě.

Svítí (zelená)

Tiskový server je zapnut a připraven.

Rychlé blikání (zelená)

Tiskový server zpracovává konfigurační stránku.

připojení 10
nebo 100

Obojí vypnuto

Síť není připojena.

10 nebo 100 zapnuto
(zelená)

Připojení sítě je nastaveno na 10 Mb/s nebo 100 Mb/s.

USB

Vypnuto

Port USB nefunguje.

Svítí (zelená)

OK.

Svítí (oranžová)

Došlo k chybě hardwaru (tiskový server může odebírat
příliš velké množství energie).

Blikání (zelená)

Došlo k chybě firmwaru HP JetDirect. Existuje
odpovídající zařízení USB a připojení, ale zařízení není
podporováno. Zkontrolujte, zda připojené zařízení je
tiskárna.

Blikání (zelená)

Došlo k chybě hardwaru (zkrat nebo vadný kabel).

background image

CZ

Použití konfigurační stránky tiskového serveru 163