HP LaserJet 1200 Printer series - Tisk konfiguraèní stránky tiskového serveru

background image

Tisk konfigurační stránky tiskového serveru

Stiskněte tlačítko Test na zadním panelu tiskového serveru. Pokud si
nejste jisti, zda se konfigurační stránka tiskne, zkontrolujte indikátor
napájení a stavu. Neobjeví-li se stránka v tiskárně (nebo je nečitelná),
stiskněte a podržte tlačítko Test – změníte jazyk popisu stránky (PDL).
Dalším stisknutím tlačítka Test si stránku vyžádejte. Je-li třeba, činnost
opakujte.