HP LaserJet 1200 Printer series - Vðeobecné informace tiskového serveru HPJetDirect

background image

Všeobecné informace tiskového serveru
HP JetDirect

Hlášení

Popis

Stav

Aktuální stav tiskového serveru:
Karta V/V připravena: Tiskový server se úspěšně připojil k síti a
čeká na data.
Inicializace karty V/V: Tiskový server inicializuje síťové protokoly.
Další informace naleznete ve stavovém řádku každého protokolu na
konfigurační stránce.
Karta I/O není připravena: Došlo k potížím s tiskovým serverem
nebo jeho konfigurací.

Poznámka

Není-li tiskový server připraven, objeví se chybový kód a chybové
hlášení. Viz

Chybová hlášení

.

Číslo modelu

Číslo modelu tiskového serveru HP JetDirect (například J6035A).

Hardwarová adresa

Dvanáctičíselná hexadecimální síťová adresa hardwaru (MAC)
tiskového serveru nainstalovaného v tiskárně nebo zařízení. Tuto
adresu přiřadí výrobce.

Verze firmwaru

Číslo revize firmwaru tiskového serveru, který je aktuálně
nainstalován v tiskárně. Formát je X.NN.NN, kde X je znak, který
závisí na modelu tiskového serveru HP JetDirect.

Výběr portu

Port sítě LAN tiskového serveru, který byl detekován pro použití:
Žádný: Tiskový server není připojen k síti.
RJ-45: Síťový port RJ-45 je připojen.

Konfigurace portu

Propojení konfigurace portu RJ-45 LAN na tiskovém serveru:
10BASE-T HALF: 10 Mbps, half-duplex (10Mbps, poloviční
duplex)
10BASE-T FULL: 10 Mbps, full-duplex (10 Mbps, obousměrný
provoz)
100TX HALF: 100 Mbps, half-duplex (100 Mbps, poloviční
duplex)
100TX FULL: 100 Mbps, full-duplex (100 Mbps, obousměrný
provoz)
Neznámý: Tiskový server je ve stavu inicializace.
Odpojeno: Síťové spojení nebylo detekováno. Zkontrolujte síťové
kabely.

background image

166 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ

Automatické vyjednávání

Určuje, jestli automatické vyjednávání IEEE 802.3u na portu
10/100TX je povoleno (on) nebo není povoleno (off):
Povoleno: Tiskový server se pokusí automaticky konfigurovat do
sítě ve správné rychlosti (10 nebo 100 Mbps) a režimu (poloviční
nebo úplný obousměrný provoz).

Výrobní číslo

Výrobní identifikační kód slouží pracovníkům služeb
zákazníkům HP.

Datum výroby

Datum, kdy byl vyroben tiskový server HP JetDirect.

Nastavení názvu komunity
SNMP

Určuje, jestli byl na tiskovém serveru nastaven název komunity
SNMP. Nastavení názvu komunity SNMP je heslo přístupu pro
zápis do řídících funkcí SNMP (SNMP SetRequests) tiskového
serveru.
Není určeno: Nastavení názvu komunity SNMP nebylo
nakonfigurováno.
Určeno: Nastavení názvu komunity SNMP bylo nakonfigurováno.

Port 1 *

Záhlaví části pro informace popisovače třídy tiskárny USB předané
výrobcem tiskárny. Číslo a hvězdička, 1 *, znamenají, že
konfigurační a diagnostické stránky se tisknou na tiskárně
připojené k portu 1 tohoto tiskového serveru. Další informace
naleznete v části

Informace o portu USB

.

Hlášení

Popis

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 167