HP LaserJet 1200 Printer series - Statistika sítì

background image

Statistika sítě

Hlášení

Popis

Celkový počet přijatých paketů Celkový počet rámců (paketů), které tiskový server přijal bez chyby.

Zahrnuje vysílání, pakety typu multicast a pakety adresované
konkrétně tiskovému serveru. Toto číslo nezahrnuje pakety
adresované konkrétně jiným uzlům.

Přijaté pakety typu unicast

Počet rámců konkrétně adresovaných tiskovému serveru. Není
zahrnuto vysílání nebo pakety multicast.

Počet obdržených vadných
paketů

Celkový počet rámců (paketů), které tiskový server přijal s chybami.

Počet obdržených vadných
rámců

Maximum chyb CRC a chyb rámců. Chyby CRC jsou rámce přijaté
s chybami CRC. Chyby rámce jsou rámce přijaté s chybami
zarovnání. Velký počet chyb rámců může ukazovat na problém
síťové kabeláže.

Celkový počet přenesených
paketů

Celkový počet rámců (paketů) přenesených bez chyby.

Neodeslatelné pakety

Celkový počet rámců (paketů), které nebyly úspěšně přeneseny
kvůli chybám.

Kolize přenosu

Počet rámců (paketů), které nebyly přeneseny kvůli opakovaným
kolizím.

Kolize pozdního přenosu

Celkový počet rámců (paketů), které nebyly přeneseny, protože
došlo ke kolizi zpoždění. Velký počet těchto chyb rámců může
ukazovat na problém síťové kabeláže.

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 169