HP LaserJet 1200 Printer series - Informace protokolu AppleTalk

background image

Informace protokolu AppleTalk

Hlášení

Popis

Stav

Aktuální stav konfigurace AppleTalk:
Připraveno: Tiskový server čeká na data.
Vypnuto: AppleTalk byl manuálně vypnut.
Inicializace: Tiskový server registruje adresu nebo název uzlu.
Může se zobrazit dodatečné stavové hlášení.

Poznámka

Není-li tiskový server připraven, objeví se kód chyby a hlášení.

Název

Název tiskárny v síti AppleTalk. Číslo za názvem znamená, že je
přítomno více zařízení téhož názvu a že se jedná o ntou instanci
názvu.

Zóna

Název zóny sítě AppleTalk, kde je umístěna tiskárna.

Typ

Typ tiskárny ohlášený v síti. Mohou se zobrazit dva typy.

Číslo sítě

Číslo sítě Apple Talk, kde je aktuálně v provozu tiskový server.

Číslo uzlu

Číslo uzlu AppleTalk, které si tiskový server vybral jako část
inicializační sekvence.

Poznámka

Parametr fáze AppleTalk 2 (P2) je na tiskovém serveru
předkonfigurován.

background image

176 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ