HP LaserJet 1200 Printer series - Chybová hláðení

background image

Chybová hlášení

Chybový kód a hlášení

Popis

02

CHYBA SÍTĚ LAN – VNITŘNÍ

ZPĚTNÁ SMYČKA

V průběhu autotestu tiskový server detekoval chybu testu vnitřní
zpětné smyčky. Tiskový server je zřejmě vadný. Pokud chyba
přetrvává, vyměňte tiskový server.

03

CHYBA SÍTĚ LAN – VNĚJŠÍ

ZPĚTNÁ SMYČKA

Tiskový server je nesprávně připojen k síti nebo je vadný.
Zkontrolujte, zda tiskový server je k síti správně připojen. Dále
zkontrolujte kabely a konektory.

07

CHYBA SÍTĚ LAN – ČIP

ŘADIČE

Zkontrolujte připojení sítě. Je-li připojení neporušeno, spusťte při
zapnutí autotest: vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Pokud chyba
přetrvává, vyměňte tiskový server.

08

CHYBA SÍTĚ LAN –

NEKONEČNÉ ODLOŽENÍ

Vznikl problém přetížení sítě.

Poznámka

Není-li tiskový server připojen k síti, k této chybě nemůže dojít.

09

CHYBA SÍTĚ LAN – ŠUM

Zkontrolujte připojení sítě. Je-li připojení neporušeno, spusťte při
zapnutí autotest: vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Pokud chyba
přetrvává, vyměňte tiskový server.

0A

CHYBA SÍTĚ LAN –

žádný SQE

Zkontrolujte připojení sítě. Je-li připojení neporušeno, spusťte při
zapnutí autotest: vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Pokud chyba
přetrvává, vyměňte tiskový server.

0C

CHYBA SÍTĚ LAN –

PŘIJÍMAČ VYPNUT

Problém zřejmě spočívá v kabelech sítě nebo v tiskovém serveru.
Zkontrolujte kabely a konektory sítě Ethernet. Není-li problém v
síťových kabelech, spusťte při zapnutí autotest: odstraňte a znovu
připojte konektor modulu napájení k tiskovému serveru. Pokud
chyba přetrvává, jedná se o poruchu tiskového serveru.

0D

CHYBA SÍTĚ LAN –

VYSÍLAČ VYPNUT

Zřejmě nastal problém s kabely sítě nebo s tiskovým serverem.
Zkontrolujte kabely a konektory sítě Ethernet. Není-li problém v
síťových kabelech, spusťte při zapnutí autotest: odstraňte a znovu
připojte konektor modulu napájení k tiskovému serveru. Pokud
chyba přetrvává, jedná se o poruchu tiskového serveru.

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 177

0E

CHYBA SÍTĚ LAN – ztráta

nosného signálu

Zkontrolujte připojení sítě. Je-li připojení neporušeno, spusťte při
zapnutí autotest: odstraňte a znovu připojte konektor modulu
napájení k tiskovému serveru. Pokud chyba přetrvává, vyměňte
tiskový server.

10

CHYBA SÍTĚ LAN –

podtečení

Zřejmě nastal problém s kabely sítě nebo s tiskovým serverem.
Zkontrolujte kabely a konektory sítě. Není-li problém v síťových
kabelech, spusťte při zapnutí autotest: odstraňte a znovu připojte
konektor modulu napájení k tiskovému serveru. Pokud chyba
přetrvává, jedná se o poruchu tiskového serveru.

11

CHYBA SÍTĚ LAN – CHYBA

OPAKOVÁNÍ

Nastal problém s kabely sítě nebo s konfigurací externí sítě.
Zkontrolujte, zda rozbočovač nebo port přepínače je funkční.

12

CHYBA SÍTĚ LAN – NENÍ

TESTOVACÍ SIGNÁL

Jedná-li se o připojení k portu 10Base-T nebo 100Base-TX,
testovací signál nelze rozpoznat. Zkontrolujte kabely sítě a
zkontrolujte, zda koncentrátor nebo rozbočovač vysílá testovací
signál.

13

PŘEKONFIGUROVÁNÍ SÍTĚ

– MUSÍ SE RESTARTOVAT

Mají-li nové konfigurační hodnoty nabýt platnosti, resetujte tiskový
server nebo server vypněte a zapněte.

28

NEDOSTATEK

VYROVNÁVACÍ PAMĚTI

Tiskový server nemůže přidělit vyrovnávací paměť z vnitřní paměti.
To znamená, že všechny vyrovnávací paměti jsou zaneprázdněny,
což je zřejmě výsledek silného vysílání nebo přetížení provozu sítě
ve směru k tiskovému serveru.

40

DUPLICITNÍ ADRESA IP

PROTOKOLU ARP

Vrstva ARP detekovala jiný uzel v síti, který používá stejnou adresu
IP jako tiskový server. Podrobná informace o chybě pod tímto
hlášením ukazuje adresu hardwaru jiného uzlu.

41

CHYBA PAMĚTI NOVRAM

Tiskový server nemůže číst obsah vlastní paměti NOVRAM.

42

NEPLATNÁ ADRESA IP

Adresa IP zadaná pro tiskový server (prostřednictvím BOOTP) není
platná adresa IP pro určení konkrétního uzlu. Zkontrolujte správnost
zadání souboru Bootptab.

43

NEPLATNÁ MASKA

PODSÍTĚ

Maska podsítě IP zadaná pro tiskový server (prostřednictvím
BOOTP) je neplatná maska podsítě. Zkontrolujte správnost zadání
souboru Bootptab.

Chybový kód a hlášení

Popis

background image

178 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ

44

NEPLATNÁ ADRESA BRÁNY Výchozí brána adresy IP zadaná pro tiskový server (prostřednictvím

BOOTP) je neplatná adresa IP pro určení jednotlivého uzlu.
Zkontrolujte správnost zadání souboru Bootptab.

45

NEPLATNÁ ADRESA

SYSLOG

Adresa IP serveru syslog zadaná pro tiskový server (prostřednictvím
BOOTP) je neplatná adresa IP jednotlivého uzlu. Zkontrolujte
správnost zadání souboru Bootptab.

46

NEPLATNÁ ADRESA

SERVERU

Adresa IP serveru TFTP zadaná pro tiskový server (prostřednictvím
BOOTP) je neplatná adresa IP jednotlivého uzlu. Zkontrolujte
správnost zadání souboru Bootptab.

47

NEPLATNÁ CÍLOVÁ ADRESA

DEPEŠE

Jedna z cílových adres IP pro depeši SNMP (depeše PDU) zadaná
pro tiskový server (prostřednictvím TFTP) je neplatná adresa IP pro
určení jednotlivého uzlu. Zkontrolujte konfigurační soubor TFTP.

48

CHYBA CF – NEÚPLNÝ

SOUBOR

Konfigurační soubor TFTP obsahoval neúplný poslední řádek, který
nekončil znakem nového řádku.

49

CHYBA CF – PŘÍLIŠ

DLOUHÝ ŘÁDEK

Řádek prováděný v konfiguračním souboru TFTP byl pro tiskový
server příliš dlouhý.

4A

CHYBA CF – NEZNÁMÉ

KLÍČOVÉ SLOVO

Řádek konfiguračního souboru TFTP obsahoval neznámé klíčové
slovo.

4B

CHYBA CF – CHYBĚJÍCÍ

PARAMETR

V řádku konfiguračního souboru TFTP chyběl požadovaný
parametr.

4C

CHYBA CF – NEPLATNÝ

PARAMETR

Jeden z parametrů na řádku konfiguračního souboru TFTP
obsahoval neplatnou hodnotu.

4D

CHYBA CF – PŘESAH

PŘÍSTUPOVÉHO SEZNAMU

Konfigurační soubor TFTP v přístupovém seznamu určil příliš
mnoho položek s klíčovým slovem "allow" (povoleno).

4E

CHYBA CF – PŘESAH

SEZNAMU DEPEŠÍ

Konfigurační soubor TFTP v cílovém seznamu depeší určil příliš
mnoho položek s klíčovým slovem "allow" (povoleno).

4F

CHYBA VZDÁLENÉHO

PŘÍSTUPU TFTP

Přenos konfiguračního souboru TFTP z hostitele na tiskový server
selhal, když vzdálený hostitel odesílal paket TFTP ERROR do
tiskového serveru.

Chybový kód a hlášení

Popis

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 179

50

MÍSTNÍ CHYBA TFTP

Přenos konfiguračního souboru TFTP z hostitele do tiskového
serveru selhal, protože místní tiskový server zjistil určitý časový limit
nečinnosti nebo nadměrný opakovaný přenos.

51

PŘESAH POČTU

OPAKOVÁNÍ TFTP

Celkové opakování přenosu konfiguračního souboru TFTP z
hostitele do tiskového serveru překročil limit počtu opakování.

52

CHYBNÁ ODPOVĚĎ

BOOTP/DHCP

Tiskový server během příjmu zjistil chybnou odpověď serveru
BOOTP nebo DHCP. Odpověď obsahovala v datagramu UDP
nedostačující data, která mají obsahovat minimálně 236 bytů
záhlaví BOOTP/HDCP, operační pole, které nebylo typu
BOOTPREPLY(0X02), pole záhlaví, které není shodné s
hardwarovou adresou tiskového serveru nebo zdrojový port UDP,
který není portem serveru BOOTP/DHCP (67/udp).

53

nesprávná velikost značky

BOOTP

Velikost značek ve speciálním poli výrobce v odpovědi BOOT je 0
nebo větší než zbývající počet nezpracovaných bytů v oblasti
specifikované výrobcem.

54

průběh BOOTP/RARP

Tiskový server je právě získává základní konfigurační informace IP
prostřednictvím BOOTP/RARP.

55

PRŮBĚH BOOTP/DHCP

Tiskový server právě získává základní konfigurační informace IP
prostřednictvím BOOTP/DHCP a nezjistil žádné chyby.

56

DHCP NAK

Tiskový server přijal ze serveru DHCP záporné rozpoznávací
hlášení jako odpověď na požadavek konfigurace.

57

NELZE PŘIPOJIT SERVER

DHCP

Tiskový server přijal parametry IP ze serveru DHCP, ale došlo ke
ztrátě spojení se serverem DHCP. Zkontrolujte stav serveru DHCP.
Je-li přiřazen nekonečný pronájem adresy IP, tiskový server použije
adresu IP posledně použitého serveru DHCP, ale operace může
být neúčinná, dokud server DHCP neodpoví.

58

NENÍ VYBRÁN REŽIM

POSTSKRIPT

Tiskárna nepodporuje sítě AppleTalk nebo doplňky AppleTalk.

59

NEÚPLNÝ FW – MUSÍ BÝT

ZAVEDEN

Firmware se do tiskového serveru právě zavádí nebo zavedení
nebylo dokončeno správně.

Chybový kód a hlášení

Popis

background image

180 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ

5A

VYPNOUT A ZAPNOUT

TISKÁRNU

Zavedení firmwaru je dokončeno. Vypněte tiskový server a znovu jej
zapněte.

83

PROBÍHÁ ODPOJENÍ OD

SERVERU

Server byl vypnut kvůli změně konfigurace nebo požadavku na
vypnutí. Toto hlášení automaticky zmizí po několika sekundách,
pokud tiskárna není offline, v chybovém stavu nebo neobsluhuje
port V/V nebo jiný síťový protokol.

Chybový kód a hlášení

Popis

background image

CZ

Ověření hardwaru 181