HP LaserJet 1200 Printer series - Èásti stránky a hláðení

background image

Části stránky a hlášení

Část

Popis

Všeobecné informace tiskového
serveru HP JetDirect

Poskytuje informace o všeobecném stavu tiskového serveru a
identifikační informace.

Informace o portu USB

Poskytuje popisovač třídy tiskárny USB pro zařízení, které je
připojeno k portu.

Statistika sítě

Poskytuje aktuální hodnoty různých parametrů sítí, které jsou
monitorovány tiskovým serverem.

Informace o protokolu TCP/IP

Poskytuje aktuální stav a hodnoty parametrů síťových protokolů
TCP/IP.

Informace protokolu IPX/SPX

Poskytuje aktuální stav a parametry síťových protokolů IPX/SPX.

Informace protokolu AppleTalk

Poskytuje aktuální stav a hodnoty parametrů síťových protokolů
Apple Talk.

background image

CZ

Popis konfigurační stránky tiskového serveru 165