HP LaserJet 1200 Printer series - TiskovÆ server

background image

Tiskový server

Připojte tiskárnu k tiskovému serveru HP JetDirect 175X a tiskový
server HP JetDirect 175X připojte k síti.

Konfigurační stránku vytiskněte stisknutím tlačítka Test. Další
informace najdete v části

Použití konfigurační stránky tiskového

serveru

.

Prohlédněte stavová a chybová hlášení na stránce. Zkontrolujte,
zda nastavení sítě a tiskového serveru HP JetDirect jsou platná
pro danou síť. Další informace najdete v části

Použití konfigurační

stránky tiskového serveru

.

background image

182 Kapitola 11 Poradce při potížích tiskového serveru

CZ