HP LaserJet 1200 Printer series - Ovìøení hardwaru

background image

Ověření hardwaru

Tiskový server nemusí pracovat, pokud tiskárna, tiskový server nebo
připojení nefungují správně.