HP LaserJet 1200 Printer series - Problémy pøi manipulaci s papírem

background image

Problémy při manipulaci s papírem

Problém

Řešení

Uvíznutý papír

Další informace naleznete v části

Odstranění uvíznutého papíru

v kopírce a skeneru

.

Zkontrolujte, zda skenujete a používáte média odpovídající
požadavkům. Další informace naleznete v části

Média

.

Zkontrolujte, zda skenujete média, která nejsou pomačkaná,
složená nebo poškozená.

Zkontrolujte, jestli je skener čistý. V části

Čištění kopírky a

skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Použijte podkladový list. V části

Bezpečnostní zásady pro

kopírování a skenování

naleznete příslušné pokyny.

Skenovaný obraz je zkosený
(zohýbaný)

Upravte vymezovače médií na šířku používaného média a
pokuste se je znovu naskenovat. Další informace naleznete v
části

Vložení předloh do kopírky a skeneru

.

Kopírkou a skenerem prochází
více než jeden list najednou

Vstupní zásobník může být příliš plný. V části

Vložení předloh

do kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Přesvědčete se, že předloha není pomačkaná, složená nebo
poškozená.

Oddělovací podložka kopírky může být opotřebená. V části

Výměna oddělovací podložky kopírky a skeneru

naleznete

příslušné pokyny.

Skener nepodává média ze
vstupního zásobníku médií.

Sběrný váleček může být znečištěný nebo poškozený. V části

Čištění kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

List se nevysouvá po správné
dráze

Otevřete nebo zavřete dvířka pro přímou dráhu média, abyste
nastavili požadovanou výstupní cestu. Další informace naleznete v
části

Vložení předloh do kopírky a skeneru

.

Tisková úloha je mimořádně
pomalá

Viz

Skenování trvá příliš dlouho

.

background image

CZ

Čištění kopírky a skeneru 151