HP LaserJet 1200 Printer series - Pøedcházení problémùm

background image

Předcházení problémům

Následuje několik jednoduchých kroků, které lze použít ke zvýšení
kvality kopírování a skenování:

Používejte kvalitní předlohy.

Média vložte správným způsobem. Při nesprávném vložení může
dojít k nesprávnému podání (nakřivo), obrazy mohou být
rozmazané nebo mohou nastat problémy s aplikací OCR. V části

Vložení předloh do kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Podle prováděného typu úlohy kopírování otevřete nebo zavřete
dvířka pro přímou dráhu média. Kopírujete-li na média standardní
hmotnosti, použijte výstupní přihrádku (zavřená dvířka).
Kopírujete-li na média o velké hmotnosti, použijte přímou dráhu
média (otevřená dvířka).

Upravte nastavení softwaru podle toho, jak chcete zkopírovanou
nebo naskenovanou stránku použít. Další informace naleznete v
části

Vylepšení skenovaného obrazu ve správci dokumentů HP

a

Rozlišení skeneru a barvy

.

Podává-li kopírka a skener často více než jednu stránku najednou,
odstraňte oddělovací podložku kopírky a skeneru. Opakované
problémy s podáváním značí, že oddělovací podložka kopírky je
opotřebená. Informace o objednání nové oddělovací podložky pro
kopírku a skener naleznete v části

Příslušenství a informace o

objednávkách

. Další informace o vyjmutí oddělovací podložky pro

kopírku a skener naleznete v části

Problémy při manipulaci s

papírem

.

Pro ochranu předloh používejte nebo vytvořte podložku.

background image

CZ

Zvýšení kvality kopírování a skenování 147